RÖPORTAJLAR
 • Yaşar Çağbayır: “Türkçenin Söz Varlığı Milyonlarcadır”
  Yaşar Çağbayır: “Türkçenin Söz Varlığı Milyonlarcadır”
 • “Merkez Efendi’yi Yazmanın Sevincini Yaşıyorum”
  “Merkez Efendi’yi Yazmanın Sevincini Yaşıyorum”
 • Yusuf Ömürlü ile Mülâkat
  Yusuf Ömürlü ile Mülâkat
 • Dr. Cahit Öney ile Mülakat
  Dr. Cahit Öney ile Mülakat
 • Suad Alkan ile Sanat Merkezli Bir Konuşma
  Suad Alkan ile Sanat Merkezli Bir Konuşma
 • Mehmet Halistin Kukul İle Mülakat
  Mehmet Halistin Kukul İle Mülakat
 • Yardım: “Kedili Hayat, Çok Daha Anlamlı”
  Yardım: “Kedili Hayat, Çok Daha Anlamlı”
 • Yardım: “Kedili hayat, çok daha anlamlı”
  Yardım: “Kedili hayat, çok daha anlamlı”
 • Turgut Güler ile Mülakat
  Turgut Güler ile Mülakat
 • Yücel Çakmaklı ile Yapılmış Eski Bir Mülâkat
  Yücel Çakmaklı ile Yapılmış Eski Bir Mülâkat

Veda
Eklenme Tarihi: 28 Haziran 2020, Pazar 11:07 - Son Güncelleme: 28 Haziran 2020 Pazar, 11:07
Font1 Font2 Font3 Font4Veda
Oğuzhan Kulaksız

 

 

Yolculuğumuzun hikâyesi yine sanadır merhameti en büyük ve en geniş olan Rahman ve Rahim sıfatlarına mâlik kâinatın yaratıcısı. Bizim için, ''Kaldıramayacağınız hiçbir yükü vermem!'' dedin. Fakat âciz idik, gaflette idik. Şefkat tokatlarını yük olarak bildik. Nihâyetinde yanıldık, kandık ve düştük afvının altına nedâmetle. Bu düşkünlüklerimizin, işlediğimiz suçlardan dolayı Cehennem'e gideceğimizi bilmemizden ileri geldiğini bildik. Ve sana itaat, Rasûl'üne(s.a.v.) ittibâ üzere müdâvim olup defnü'z-zünûb eyledik.

 

Evet, hâlet-i rûhiyemiz böyledir. 2020 senesi şefkat tokatlarıyla başladı ve hâlâ devam ediyor. Musîbet yılı olarak isimlendiriyoruz. Hayır, bu doğru değil. Musîbet yerine, veda yılı olarak tebeddül edilmeli, etmeliyiz. Edilmeli ki boğulmamalı gaflet denizinde.

 

Veda yılı dememizin esbâb-ı mûcibesi memleketimizin ve insanlığın ihyâsı içindir. Şöyle ki: Bizde üretim için eğitim veriliyor. Halbuki bu, insanın kendi tekâmülünü sağlaması için verilmeli. İnsan kendini inşâ etmeli, ancak böyle ihyâ edebilir. Kendini, memleketini, insanlığı…

 

Korona virüsü döneminde ecnebilerin çâresizliğine baktığımızda ziyâdesiyle görürüz ki -huzura ermek gâyesiyle- İslâm'a karşı bir sımsıkı sarılma, ısınma ve hakîki imanı bir veda ile bulma hâli zuhur etmiştir. Onlar bu şefkat tokatı olan Korona virüsü vesîlesiyle hidâyete(İslâm'a)  ermişlerdir ve hidâyetlerine muttasıl ''Müslümanım!'' diyen insana nazaran -âdeta- daha fazla tebliğ, tebyin ve teşvik etmişlerdir.

 

Kadîm olan Müslümanlar olarak, kâdim olan Müslümanlar'a rehber olmalıyız.

Kendimizi İslâm nuru ateşiyle harmanlayıp yolculuğumuzun rehzenlerinden kurtulabiliriz.Ancak böyle hakîki ma'budumuza kavuşup dünya gafletinden sıyrılabiliriz.

Müslümanlar olarak, mugâlata yapan vesvesecilere sadece böyle gâlip gelebiliriz.


Bu haberlerde ilginizi çekebilir!