Tefekküre Davet

Gözümüzün önünde durduğu halde kolayca göremediğimiz o kadar çok şey var ki…

 

“İnsan, gözünün önünde duranı kolayca göremez.”

Ludwig Wittgenstein

Gözümüzün önünde durduğu halde kolayca göremediğimiz o kadar çok şey var ki…

Güneş her gün düzenli olarak belli vakitlerde doğar ve batar. Doğma ve batma. Şafak ve gurub vakitleri…

Bu iki güzelliğin arkasında nice hesaplamalar, dengeler, denklemler vardır. Güneş hangi hızda yol alır, güneşin anlık konumu nedir, lokasyonu nedir, yörüngesi, yörünge düzlemi nedir, diğer yıldızların, gezegenlerin hızları, konumları, yörüngeleri, yörünge düzlemleri nedir?

Güneşle diğer yıldızların çarpışmaması için hangi hesaplamalar gerekir?

Bütün bu hesaplamaları kim yapar, bu dengeleri kim kurar?

Bu şiir gibi matematiği yaratan kim, yaşatan kim?

Bu şiir gibi matematiği görmesi gereken, anlaması gereken kim?

Dünya her saat uzayda 108.000 kilometre hızla yol alır. Hem kendi çevresinde, hem de güneş çevresinde döner. Bu dönüşler sebebiyle gece ve gündüz yaratılır.23 derece 27 dakikalık eksen eğikliği sebebiyle mevsimler yaratılır. Dünya, Güneş Sistemi içinde son derece hassas bir yerde durur. Ne yanar, ne donar.

Bu ayarlamaları kim yapar?

Kimin için yapar?

Bu şiir gibi matematiği yaratan kim, yaşatan kim?

Bu şiir gibi matematiği görmesi gereken, anlaması gereken kim?

Ay, dünyanın çevresinde döner durur. Bu sayede dünyada şiddetli rüzgârlar-kasırgalar esmez. Dünyanın dönüş hızı yavaşlatılır. Ay olmasaydı, dünyamız kısa sürede Mars gibi bir gezegene dönüşürdü. Gece gündüz sıcaklık farkları çok fazla olurdu.

Bütün bunları insan için, insana göre kim yaratır?

Bu şiir gibi matematiği yaratan kim, yaşatan kim?

Bu şiir gibi matematiği görmesi gereken, anlaması gereken kim?

Dünyamızın dörtte üçü su. Okyanuslar, denizler, nehirler… Hem hayatın devam etmesinde, hem de sıcaklığın belli aralıklarda tutulmasında büyük rol oynuyorlar. Denizlerin tuzlu olması, dünyamızın temiz olmasında etkili. Gözlenebilen evrende, başka yıldızlarda, gezegenlerde dünyamızdakine benzer özelliklerde su olmadığını biliyoruz. Biyolojik hayatın devamı için suyu bu özellikleriyle yaratan kim? Sudaki denklemleri, dengeleri kuran kim?

Atmosfer, dünyamızı koruyan hava tabakası. İçinde belli oranlarda gazlar var. Oksijen, karbondioksit, azot, ozon, argon, su buharı… Bu gazların oranları, dünyada biyolojik hayatın devam etmesine imkân sağlıyor. Bu hassas oranlar sayesinde rahatça nefes alıp verebiliyoruz. Bu oranları kim ayarlamış? Kimin için ayarlamış?

Dünyanın jeolojik katmanları var: Litosfer, astenosfer, üst manto, alt manto, dış çekirdek, iç çekirdek. Bütün bu katmanlara yerleştirilen madenler… Kömür, petrol, doğal gaz… Yer altı suları, şifalı sular… Metaller, ametaller… Elementler…

Bütün bunları kim yaratmış, kimin için yaratmış? Bu oranları, denklemleri, dengeleri kim kurmuş?

Yeryüzünde hayatın devam etmesi için yaratılan bitki örtüsü… Meyveler, sebzeler… Yazın başka, kışın başka özelliklerle yaratılan türlü türlü bitkiler… Kim yaratmış? Kimin için yaratmış? Niçin yaratmış?

İnsanda yaratılan sistemler: İskelet sistemi, kas sistemi, dolaşım sistemi, solunum sistemi, boşaltım sistemi, sinir sistemi, görme sistemi, hareket ve denge sistemi, işitme sistemi, lenf sistemi, tat alma sistemi, koku alma sistemi… Kim yaratmış? Kimin için yaratmış? Niçin yaratmış?

İnsan, dünya, hayat, kâinat…

Sahipsiz değil, başıboş değil…

 

 

 

 

 

Necati Kağan Çetin

Necati Kağan Çetin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir