RÖPORTAJLAR
 • Yaşar Çağbayır: “Türkçenin Söz Varlığı Milyonlarcadır”
  Yaşar Çağbayır: “Türkçenin Söz Varlığı Milyonlarcadır”
 • “Merkez Efendi’yi Yazmanın Sevincini Yaşıyorum”
  “Merkez Efendi’yi Yazmanın Sevincini Yaşıyorum”
 • Yusuf Ömürlü ile Mülâkat
  Yusuf Ömürlü ile Mülâkat
 • Dr. Cahit Öney ile Mülakat
  Dr. Cahit Öney ile Mülakat
 • Suad Alkan ile Sanat Merkezli Bir Konuşma
  Suad Alkan ile Sanat Merkezli Bir Konuşma
 • Mehmet Halistin Kukul İle Mülakat
  Mehmet Halistin Kukul İle Mülakat
 • Yardım: “Kedili Hayat, Çok Daha Anlamlı”
  Yardım: “Kedili Hayat, Çok Daha Anlamlı”
 • Yardım: “Kedili hayat, çok daha anlamlı”
  Yardım: “Kedili hayat, çok daha anlamlı”
 • Turgut Güler ile Mülakat
  Turgut Güler ile Mülakat
 • Yücel Çakmaklı ile Yapılmış Eski Bir Mülâkat
  Yücel Çakmaklı ile Yapılmış Eski Bir Mülâkat

Örnek Bir Neslin İnşasında İmam Hatip Unsuru
Eklenme Tarihi: 20 Ekim 2020, Salı 10:23 - Son Güncelleme: 20 Ekim 2020 Salı, 10:25
Font1 Font2 Font3 Font4Örnek Bir Neslin İnşasında İmam Hatip Unsuru
İbrahim YARDIM

 

 

                                                                                                              

 

Madde ile manayı sinesinde mezcedebilen, kavli ve fiilleri tutarlı olan, millet ve memleketine hizmeti ibadet kabul eden, kendini muhabbet fedaisi olarak algılayabilen, madde ve makam karşısında eğilmeyecek/eğilemeyecek kadar sağlam bir omurgaya sahip olan, vatan ve millet aşkıyla coşan ve hizmete koşan,  maddi ve manevi değerlerini bilen/koruyan, başkalarını ötekileştirmeden anlamaya çalışan,  saadet-i dareyni kazanma/kazandırma gibi ulvi gayretleri/gayeleri olan bir ruh ve şuura sahip olmak demektir örnek nesil. 

 

İmam Hatipliler ise – ekseriyet itibariyle- yukarıda zikredilen meziyet ve faziletlere sahip olan güzide bir nesildir. Fedakârâne gayretlerin bir eseri olarak ortaya çıkmıştır bu altın nesil. Bu neslin yetişmiş olduğu İmam Hatip okullarının harcında ise Anadolu insanının alın teri ve gözyaşları vardır.

 

“Örnek Bir Neslin İnşasında İmam Hatip Unsuru” başlığı ile hazırlamış olduğumuz bu yazımızdaki maksadımız, Anadolu topraklarında mevcut olan veya oluşacak olan örnek bir nesle imam hatip unsurunun/kültürünün etkisini ve katkısını izah etmektir.

 

İmam Hatiplilerin örnek bir neslin inşasına katkılarının en önemli sebebi onların Kur’an ve Sünnet kültürünü temel bir kaynak olarak kabul etmeleri ve bu kaynaktan ciddi olarak beslenmeye çalışmalarıdır.

 

İmam Hatipliler, ülkemizde mevcut olan örnek neslin büyük bir payını oluşturmaktadırlar.  Bu güzide nesli yetiştiren İmam Hatip okulları, ülkemizde en önemli dini eğitim kurumlarından olma özellikleri ile temayüz etmişler ve etmektedirler. Bununla birlikte İmam Hatip okulları, bilim alanında da kendinden söz ettiren okullarımızdır.

 

İmam Hatip kültürünün, örnek bir neslin inşasına çok ciddi katkıları olacağına can-ı gönülden inanan bazı himmet ve hamiyet sahibi insanlar, imam hatip okullarının açılması ve çoğaltılması için  -ciddi manada- sa’y-u gayrette bulunmuşlardır.   Mesela; Hacı Veyiszâde Mustafa Kurucu ve Mahmut Celâlettin Ökten Hoca Efendi gibi zevat zikredilebilir.

 

İmam Hatip neslinin, örnek bir model olmasının ve örnek bir nesle katkısının temel sebeplerinden birisi de Bediüzzaman Said Nursi’nin savunmuş olduğu ideal bir eğitim modeli olan “fünun-u medeniye ile ulum-u diniyenin beraberce okutulması” projesinin İmam Hatip okullarının müfredat programı ile bir uygunluk göstermiş olmasıdır.

 

Ayrıca “Medresetü’z Zehra” adındaki eğitim kurumu projesinin İmam Hatip okulları ile mana ve muhteviyat olarak bir benzerlik göstermesi de yukarıda zikrettiğimiz iddiaya kuvvet veren başka bir misaldir.

 

İmam Hatiplilerin  -çift kanatlı kuş misali-  hem pozitif ilimlere hem de dini ilimlere vâkıf olmaları ve Mevlana’nın “edep ilimden önce gelir” kaidesine göre amel etmeleri,  onların örnek bir neslin çatısı altında farklı bir yer ve öneme sahip olmalarına sebep olmuştur. Ayrıca bu husus, mevcut örnek nesle –müspet manada- te’sir etmelerine vesile olmuştur.  

 

Ülkemizin insanı, Anadolu Coğrafyasında meydana gelen birçok olumsuzlukların temelinde “emanetin ehline verilmeyişi”  sebebinin yattığının farkındadır. İşte bu yüzden günümüzde İmam Hatip Okullarına ve nesline iade-i itibarın verilmiş olması, yukarıda zikredilen hatanın Anadolu insanı tarafından algılandığının en bariz bir örneğidir.

 

Çünkü İmam Hatip Okullarının şa’şaalı dönemlerinde,  ülkemizde örnek bir neslin mevcudiyeti daha çok hissedilir olmuştur. Devletin birçok kademesinde görev alan İmam Hatipliler,  sağlam ve kararlı duruşları ile Anadolu Milletine bir kuvve-i maneviye ve sonraki nesillere de bir hüsn-ü misal olmuşlardır.

 

Umumiyetle İslamiyet’i en temiz duygularla benimseyen İmam Hatipliler, “nefsini ıslah etmeyen başkasını ıslah edemez” prensibine göre hareket ederek Müslümanlığın esaslarını ve kaidelerini öncelikle kendi hayatlarında tatbik etmiş olmaları, örnek neslin inşasına katkılarının en önemli sebeplerindendir. Kısacası önce İslam’ı temsil etme sonra tebliğ etme düsturunu kendilerine rehber edinmişlerdir.

 

İşte bu gibi sebeplerden dolayıdır ki hamiyetperver olan milletimiz, fıtrî bir ihtiyaç olan din ve mukaddesatı talim ve tebliğ eden dindar nesil İmam Hatiplilere ve bu neslin yetişmiş oldukları muhabbet ve hürmet merkezli eğitimin adresi olan İmam Hatip Okullarına sahip çıkmış ve çıkmaktadır.

 

 

İbrahim YARDIM
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni
R.K. CUMHURİYET FEN LİSESİ   YENİŞEHİR/ DİYARBAKIR
ibrahimyardim56@gmail.com
Telefon: 0505 930 37 57


Bu haberlerde ilginizi çekebilir!