RÖPORTAJLAR
 • Suad Alkan ile Sanat Merkezli Bir Konuşma
  Suad Alkan ile Sanat Merkezli Bir Konuşma
 • Mehmet Halistin Kukul İle Mülakat
  Mehmet Halistin Kukul İle Mülakat
 • Yardım: “Kedili Hayat, Çok Daha Anlamlı”
  Yardım: “Kedili Hayat, Çok Daha Anlamlı”
 • Yardım: “Kedili hayat, çok daha anlamlı”
  Yardım: “Kedili hayat, çok daha anlamlı”
 • Turgut Güler ile Mülakat
  Turgut Güler ile Mülakat
 • Yücel Çakmaklı ile Yapılmış Eski Bir Mülâkat
  Yücel Çakmaklı ile Yapılmış Eski Bir Mülâkat
 • Münevver Meriç: “Cem Sultan’ı iyi tanımalıyız”
  Münevver Meriç: “Cem Sultan’ı iyi tanımalıyız”
 • Sücaattin Erdem ile Mülakat
  Sücaattin Erdem ile Mülakat
 • “Yunus Emre’nin İlahisiyle Edebiyata Başladım”
  “Yunus Emre’nin İlahisiyle Edebiyata Başladım”
 • Mehmet Nuri Bingöl’le Mülakat
  Mehmet Nuri Bingöl’le Mülakat

Ömrünü Gençlere Adayan Yazar Talip Arışahin
Eklenme Tarihi: 20 Mart 2020, Cuma 04:55 - Son Güncelleme: 20 Mart 2020 Cuma, 04:55
Font1 Font2 Font3 Font4Ömrünü Gençlere Adayan Yazar Talip Arışahin
Mehmet Nuri Yardım

 

Talip Arışahin Hoca, ömrünü aziz milletimizin ilmine, irfanına, tarihine ve edebiyatına hasreden kıymetli bir ilim, din ve fikir adamıdır. Popüler kültürün hakim olduğu günümüzde böyle değerli kalem erbabı fazla tanınmıyor. Ama onların hizmetlerini duyurmak, kadir ve kıymetlerini bilmek mecburiyetindeyiz. Aksi insafa sığmaz ve vefa hissine uymaz. Talip Hoca gibi kıymetli şahsiyetleri çocuklarımıza ve gençlerimize tanıtmak, eserlerini yavrularımıza okutmak bizim vicdan borcumuzdur.

 

Talip Arışahin, 1941 yılında Konya’da doğdu. 1960 yılında Konya İmam Hatip Okulu’ndan, 1965 yılında İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü’nden (Şimdi Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi) mezun oldu. Kars, Konya ve İstanbul’da çeşitli okullarda öğretmenlik ve idarecilik yaptı. 1984-1986 yıllarında Antalya’da Millî Eğitim Müdürlüğü görevinde bulundu. 1993’de emekli olduktan sonra da 2004 yılına kadar özel okullarda öğretmenlik yaparak, yaklaşık 40 yıl millî eğitime hizmet etti. Eğitim öğretim hizmetleri dışında Mavi Kırlangıç, Tercüman Çocuk ve Diyanet Çocuk dergilerine hikâyeler yazdı. Çocuklar için yazdığı ilk kitap olan Küfeci Minikler 1970 yılında İrfan Yayınevi’nde neşredildi. Görgülü Kuşlar Gördüğünü İşler kitabı Diyanet Vakfı tarafından yayımlandı. Fatih’in İstanbul Rüyası yine Genç Damla serisinden 2015’te çıktı. Şimdi yazarımızın bütün eserleri, Damla ve Mihrabad Yayınları tarafından kültür hayatımıza kazandırılıyor. Arışahin’in Akaid ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi gibi ders kitaplarının yanısıra çocuklar için yazdığı hikâyeler ile gençler ve yetişkinler için kaleme aldığı değerli romanlarından bahsedeceğiz:

 

Çocuk Sahabeler Dizisi 10 kitaptan oluşuyor. İsimleri şöyle: Üsame bin Zeyd (Peygamberimizin Evlatlığının Oğlu), Abdullah ibni Ömer (Hz. Ömer’in Oğlu), Ebu Said el-Hudri (Muhaddis ve Muallim), Hz. Ali (Allah’ın Arslanı), Zeyd bin Harise (Peygamberimizin Evlatlığı), Sa’d ibni Ebî Vakkas (Cennetle Müjdelenen), Enes bin Malik (Peygamberimizin gönüllü Hizmetkârı), Zeyd ibni Sabit (Vahiy Kâtibi), Hz. Ayşe (Müminlerin Annesi), Abdullah ibni Abbas (Peygamberimizin Amcasının oğlu).

 

Peygamber Efendimizin çevresindeki bir kısım sahabenin ibretli hayatlarını hikâyeleştiren Talip Arışahin, günümüz çocuklarının ilgisini çekecek kitaplar da hazırladı. Bunlar da İstanbul’un Fetih Hikâyesi, Yıldızlar Takımı, Küfeci, Ayının Dostluğu ve Ağlayan Devre Yavrusu’dur. Bu kitaplarla da çocuklara merhamet, yardımseverlik, sevgi, cesaret, şefkat, kahramanlık gibi duyguları telkin ediyor.

 

ERTUĞRUL GAZİ’Yİ YAZDI

 

Bilindiği gibi Alparslan’ın Malazgirt Zaferi’yle Anadolu’nun kapıları bizlere açılmıştır. Bu kapıdan girenler arasında Kayı Obası da vardı. Ertuğrul Gazi’nin Beyliğindeki oba, yer arayışını tamamlamış, Söğüt ve Domaniç’te çadırlarını kurmuştur. Anadolu Selçuklu Devleti’nin Sultanı Alaeddin Keykubat’ın takdirini kazanan Ertuğrul, az kuvvetle bir yandan Moğol güçleriyle, bir taraftan Bizans kuvvetleri ve Tapınak Şövalyeleriyle mücadele etmiş, içerde ise ihanet odaklarını üstün siyasi dehasıyla bertaraf etmiştir. Dönemin maneviyat büyükleriyle sık sık görüşüp dualarını alan Ertuğrul Gazi, 624 yıl dünyaya hükümferma olacak, üç kıtada, yedi iklimde adalet ve hakkaniyetle devam edecek olan Osmanlı Devlet’nin temelini atmıştır. Ertuğrul Gazi, hem inançlı kişiliğiyle hem de cesareti ve kararlılığıyla büyük bir obayı arkasından sürüklemiş ve herkese ümit olmuştur. İşte Talip Arışahin, bu büyük öncü, üstün lider ve dirayetli komutan Ertuğrul Gazi’yi kaleme alarak bir bakıma günümüz insanlarına moral vermiş ve geçmişte yapabildiğimiz büyük işlerin günümüze de ışık tutması gerektiğini hatırlatmıştır. Yazar bu eserinde, ‘kurucu bir lider’in dirayetini, metanetini, gayretini ve cesaretini anlatıyor, devrin sosyal, kültürel ve dinî hayatı hakkında da bilgi veriyor. Tarihimizde yer alan büyük kahramanlardan Ertuğrul Gazi’nin hayatını anlatan Talip Arışahin, ezan, bayrak, töre ve devlet adına yola çıkan, esas maksadı i’la-yı kelimetullah (kızıl elma) olan Kayı Obası’nı anlatırken onların bu samimiyet ve ihlasla nasıl dünyanın dört bir tarafına yayıldıklarını da gözler önüne seriyor. Yazarımızın bütün derdi tasası, çocuklarımıza ve gençlerimize sağlam bir tarih şuuru verebilmek, onların atalarına lâyık insanlar olarak yetişmeleri için katkıda bulunmak.

 

ARKASINDAN YAVUZ SULTAN SELİM GELDİ

 

Yavuz Sultan Selim, Osmanlı Devleti’nin en kudretli, geniş ufuklu ve büyük padişahlarındandır. Onun kısa zamanda yaptığı işler, kazandığı zaferler ve elde ettiği başarılar, olağanüstü derecededir. Dedesi Fatih Sultan Mehmed gibi âlimlere çok büyük saygı gösteren ve gece gündüz kitap okuyup bilgisini arttıran Yavuz, sanatkâr yönüyle de temayüz etmiş, hafızalarda yer eden şiirlere imza atmıştır. Yavuz, Anadolu’da huzur ve birliği sağlamasıyla, Çaldıran ve Ridaniye zaferleriyle, Güneydoğu illerini Osmanlı’ya bağlamasıyla, Arap İslam ülkelerini imparatorluk topraklarına katmasıyla Suriye ve Mısır topraklarını fethetmesiyle bir cihan padişahı olduğunu göstermiştir. 58 yıllık kısa ömründe 8 yıl saltanat süren, padişahlığı döneminde Devlet-i Aliye’yi şahlandıran Yavuz’un hayatını Talip Arışahin’in kaleminden okuyoruz. Yazarımız bu eserinde, Yavuz’un doğumundan başlayarak çocukluğunu, delikanlılık yıllarını, aldığı eğitimi, hocalarını, şehzadelik dönemini, fizikî ve ruhî portresi ile birlikte sağlam kişiliğini anlatıyor. İsyanların üstüne gidip püskürten, ayaklanmaları bastıran, fitne odaklarının faaliyetlerini kudretli şahsiyetiyle durduran Yavuz’un, Osmanlı’ya kazandırdığı ‘Halifelik’ müessesesine verdiği büyük değer “Hadim’ül Haremeyn” ifadesinde kendisini buluyor.

 

ŞAİR PADİŞAH

 

Malum olduğu üzere Yavuz Sultan Selim büyük bir padişah olduğu gibi ince duygulara sahip olan iyi bir şairdir. Selimî mahlasıyla kaleme aldığı çok iyi şiirler, kıt’alar mevcuttur. Onlardan birinde, dünyanın faniliği ve asıl Bâkî olanın Cenab-ı Allah olduğu çok güzel ifade ediliyor: “Gamına gamlanıp olma mahzun, / Demine demlenip olma mağrur, / Ne dem baki ne gam baki, ya hû! / Hüvel baki, hüvel baki…” Onun İslam birliğini esas alan fikri bir bakıma hayatına yön vermiş ve bu gaye ile yaşamıştır. “Milletimde ihtilaf ü tefrika endişesi, / Hattâ kûşe-i kabrimde bîkarar eyler beni. / İttihad etmekken a’dâya karşı çaremiz, / İttihad etmezse millet, dağidar eyler beni.” kıtası onun İttihad-ı İslam’a nasıl gönül bağladığını apaçık gösteriyor. Yavuz’un bu ideali ve duası, asırlar sonra kendisini yine kuvvetle hissettiriyor. Bugün İslam âlemi yine perişan, İslam devletleri paramparça ve biz bütün Müslümanlar yine İslam Birliği’nin gücüne muhtacız. Bu birlik ve beraberlik ruhu inşallah sağlanacak. Yeter ki herkes, üzerine düşen görevi yerine getirsin.

 

Osmanlı Devleti’nin kurucu lideri Ertuğrul Gazi ile Devlet-i Aliyye’nin kudretli ve geniş ufukla padişahı Yavuz Sultan Selim gibi cihangir padişahlarımıza rahmet dilerken, kendisine sağlıklı ve bereketli ömür dilediğimiz Talip Arışahin Hocamızdan da heyecanla yeni kitaplar bekliyoruz. Kaleminize, yüreğinize, gönlünüze sağlık aziz hocam! Daha nice eserlere inşallah…


Bu haberlerde ilginizi çekebilir!