RÖPORTAJLAR
 • “Merkez Efendi’yi Yazmanın Sevincini Yaşıyorum”
  “Merkez Efendi’yi Yazmanın Sevincini Yaşıyorum”
 • Yusuf Ömürlü ile Mülâkat
  Yusuf Ömürlü ile Mülâkat
 • Dr. Cahit Öney ile Mülakat
  Dr. Cahit Öney ile Mülakat
 • Suad Alkan ile Sanat Merkezli Bir Konuşma
  Suad Alkan ile Sanat Merkezli Bir Konuşma
 • Mehmet Halistin Kukul İle Mülakat
  Mehmet Halistin Kukul İle Mülakat
 • Yardım: “Kedili Hayat, Çok Daha Anlamlı”
  Yardım: “Kedili Hayat, Çok Daha Anlamlı”
 • Yardım: “Kedili hayat, çok daha anlamlı”
  Yardım: “Kedili hayat, çok daha anlamlı”
 • Turgut Güler ile Mülakat
  Turgut Güler ile Mülakat
 • Yücel Çakmaklı ile Yapılmış Eski Bir Mülâkat
  Yücel Çakmaklı ile Yapılmış Eski Bir Mülâkat
 • Münevver Meriç: “Cem Sultan’ı iyi tanımalıyız”
  Münevver Meriç: “Cem Sultan’ı iyi tanımalıyız”

Kâzım Yetiş: “Yahya Kemal bizi tarihimizle barıştırdı”
Eklenme Tarihi: 1 Kasım 2018, Perşembe 12:45 - Son Güncelleme: 1 Kasım 2018 Perşembe, 12:45
Font1 Font2 Font3 Font4Kâzım Yetiş: “Yahya Kemal bizi tarihimizle barıştırdı”
Yahya Kemal’in eserlerinin İstanbul Fetih Cemiyeti’nde yeniden yayımlanmasında büyük emekleri olan, şairimiz hakkında kıymetli eserler kaleme alan Prof. Dr. Kâzım Yetiş Hocamız ile yaptığımız bu röportaj, bugün de tazeliğini aynen koruyor. Bunun için yeniden edebiyatseverlere ve Yahya Kemal hayranlarına takdim ediyorum.

Kâzım Yetiş: “Yahya Kemal bizi tarihimizle barıştırdı” – Mehmet Nuri Yardım

Bu gün merhum Yahya Kemal Beyatlı’nın vefatının 60. Yılı. Aziz şairimiz tam 60 yıl once 1 Kasım 1958 tarihinde ebedî âleme göç etmişti. Bundan on yıl once, yani şairimizin vefatının 50. Yılı münasebetiyle Prof. Dr. Kâzım Yetiş Hocamızla bir mülakat yapmıştım. Yahya Kemal’in eserlerinin İstanbul Fetih Cemiyeti’nde yeniden yayımlanmasında büyük emekleri olan, şairimiz hakkında kıymetli eserler kaleme alan Prof. Dr. Kâzım Yetiş Hocamız ile yaptığımız bu röportaj, bugün de tazeliğini aynen koruyor. Bunun için yeniden edebiyatseverlere ve Yahya Kemal hayranlarına takdim ediyorum.

 

“Bu sene Yahya Kemal’in vefatının 50. Yılı. 2007 yılının ortalarında başlatılan faaliyetlerin sonucu olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2008’i “Yahya  Kemal Yılı” ilân etmesi büyük bir heyecana vesile oldu. Bu konuda muhtelif kuruluşlar şimdiden hazırlıklara ve çalışmalara başladı.

Yahya Kemal deyince akla İstanbul Fetih Cemiyeti ve Yahya Kemal Enstitüsü gelir. Vefalı talebesi ve dostu Nihad Sâmi Banarlı hatırlanır ardından. Yahya Kemal’in bütün eserleri bugün bu çatı altında neşrediliyor. Yahya  Kemal Müzesi de her iki kuruluşumuzun hizmet verdiği Çarşıkapı’daki Karamustafa Paşa Medresesi’nde ziyaretçilerini bekliyor. Yahya Kemal’in vefatının 40. yılı büyük faaliyetlerle geçmişti. Şimdi çok daha önemli hizmetlere ve çalışmalara imza atılacak. Bu konuda en yetkin isimlerden biri de şüphesiz İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Kâzım Yetiş’tir. 4 Ocak’ta aynı güzel mekânda “Yahya Kemal Okumaları”nı başlatan Hocamız, bu yılın sonuna kadar Yahya Kemal Sohbetleri’ne devam edecek. Prof. Dr. Kâzım Yetiş ile “Yahya Kemal eksenli” bir mülâkat gerçekleştirdik. Bu konuşmanın büyük şairimizi ve mütefekkirimizi daha yakından tanımamıza, sevmemize ve ondan fikren faydalanmamıza katkı sağlayacağını düşünüyorum. Sizleri sorularım ve değerli Hocamızın cevaplarıyla başbaşa bırakıyorum: 

 

MEHMET NURİ YARDIM: Hocam siz Yahya Kemal Beyatlı Enstitüsü’nün müdürüsünüz. Yahya Kemal’in bütün eserleri genel sekreteri olduğunuz İstanbul Fetih Cemiyeti tarafından yılardan beri mükemmel bir şekilde neşrediliyor. Ayrıca Yahya Kemal Hakkında Yazılanları bir araya getirdiniz ve eser olarak neşrettiniz. Bir de şairimizin biyografisini kaleme aldınız. Büyük şairimize dâir bugüne kadar pek çok faaliyetler yapıldı. Özellikle Yahya Kemal’in vefatının 40. yılında önemli faaliyetlere imza atmıştınız. Bize o çalışmaları özetleyebilir misiniz?

 

KÂZIM YETİŞ: Mehmetciğim, 1998 Yahya Kemal’in vefatının 40. yılı idi. O sene sizin de belittiğiniz gibi Yahya Kemal I Hayatı adlı kitabı çıkardık. Sonra Yahya Kemal İçin Yazılanlar I-II yayımlandı. Bunlar benim hazıladıklarımdı. Yahya Kemal için yazılanları 1960’a kadar getirmiş olduk. Ayrıca maddeleştirirsek:

 

 1. Yahya Kemal Albümü hazırladık. Bunu cemiyet başkanımız Dr. Aydın Yüksel ile beraber hazırladık. Yahya Kemal’in doğduğu yerden ölümüne kadar hayatını resimlerle anlatmak istedik. Ayrıca hakkında yazılmış cümlelere yer verdik.
 2. Yahya Kemal’in Bestelenmiş Şiirler, bu kitabı Yusuf Ömürlü Hoca hazırladı. Bestelenmiş şiirlerin notalarını verdik.
 3. Meral Uğurlu’nun Sesinden Yahya Kemal, bu kaset ve CD ile Yahya Kemal’ın güftelerinden bir demedi Meral Uğurlu’nun sesinden dinleyicilere ulaştırmak istedik.
 4. Yahya Kemal Sempozyumu: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ile beraber Edebiyat Fakültesi’nde yaptığımız bu sempozyuma çeşitli illerden araştırmacılar katıldı. Verilen tebliğler ile
 5. Yahya Kemal Enstitüsü Mecmuası IV yayımlandı.

Ayrıca çeşitli toplantılar yapıldı.

 

YARDIM: Yahya Kemal’in Türk kültürü ve edebiyatındaki yeri nedir? Bir şair olarak, bir yazar olarak, bir aydın olarak ne ifade ediyor bizim için? Fikirleri ve idealleri nelerdir? Onu bugünkü aydınların ve yeni nesillerin tam mânâsıyla tanıdığı ve kendisinden istifade ettiği söylenebilir mi?

 

YETİŞ: Bu sorunuz kitaplık bir soru. Yalnız bir iki noktayı söylemeden geçemeyeceğim. Türk kültür ve edebiyatı içinde Yahya Kemal’in istisnaî bir yeri vardır. Tabiî bu soruyu dönemin şartları içinde cevaplamak gerektir. Türk kültürünün değerlerinin horlandığı bir dönemde o, tarihimizi yeni ve modern bir şekilde yorumlayarak vatanı, kültür değerlerimizi yeni bir gözle görmemizi sağladı. Bildiğiniz gibi klâsik edebiyatımız insafsızca tenkit ediliyordu. O, klâsik edebiyatımızın güzelliklerini yeni bir gözle farketti ve başkaları tarafından farkedilmesini sağladı. Yine klâsik musikimizin bizim musikimiz olmadığı iddialarının yaygın olduğu bir zamanda, musikimizden bir şey anlamayanın bizden bir şey anlamayacağını söyleyerek ona sahip çıktı. Tarihimizle bizi barıştırdı. Edebiyatımıza güçlü bir tarih duygusu getirdi. Vatan coğrafyasını en iyi anlayan ve anlatanlardan biri ve belki de birincisi o idi. Şinasî’den itibaren aşınmaya başlayan Türk şiirini o gerçek mecrasına oturttu.  

 

YARDIM: Yahya Kemal elbette öncelikle mükemmel bir şair, bir edib. Ama aynı zamanda çeşitli konularda fikirleri, tahlilleri, teşhisleri ve çözüm teklifleri var. Yahya Kemal’in (bir mütefekkir olarak) kısa bir portresini çizer misiniz?

 

YETİŞ: Evet bu soru da kitaplık bir soru. Yine bir iki noktaya sadece dikkatinizi çekeceğim. Öncelikle söyleyeyim ki Yahya Kemal bir şair olduğu kadar bir mütefekkirdir de. Onun tefekkür cephesi dilimizi, edebiyatımızı, tarimizi, vatanımızı yorumlayışında kendini gösterir. Burada hemen ifade edeyim ki onun tefekkürü çok sevdiği milletimizin geçmişi, günü, geleceği ile sınırlıdır. O ideoloji veya reçete sunan ideolog değildir. Onun tefekkürünün en belirgin tarafı yaşananlara dayanmasıdır. Şinasî ve Namık Kemal’den itibaren aydınlarımız kafalarında birtakım plânlar, projeler üretmişler ve ona göre yeni bir millet yaratma sevdasına kaptırmışlardır kendilerini. Hâlbuki Yahya Kemal, düşüncesinin merkezine geçmişi ve hâliyle milleti almış, geleceğin ancak buna göre kurulabileceğini düşünmüştür. Mevhum bir dünyanın değil var olan, yaşanan, ayağı yere basan, bunun için de sağlam olan bir düşüncenin peşinde olmuştur.

 

 

YARDIM: Yahya Kemal Osmanlı’nın son devri ile Cumhuriyet dönemi arasında âdeta bir köprü vazifesi üstlenmiştir. Bir “irfan köprüsü”. Bu zaviyeden bakacak olursak Yahya Kemal’in hizmetleri ve kültürümüze kazandırdıkları hakkında neler söylemek istersiniz?

 

YETİŞ: Aslında bu sorunuz sadece Yahya Kemal için değil, o devri yaşamış pek çok şahsiyet için geçerlidir. Bildiğiniz gibi, geçmişte de biri diğerinden sonra kurulan Türk devletleri olmuştu. Yakın dönemden başlarsak, Büyük Selçuklular, Anadolu Selçukluları ve Osmanlılar. Tabiî Osmanlıdan sonra Türkiye Cumhuriyeti. Bütün bir Türk tarihini düşünecek olursak biri diğerinin devamı olma konusunda Osmanlı ile Türkiye Cumhuriyet’i kadar birbirine yakını değildir. Türkiye Cumhuriyeti’ni Osmanlı Devlati’nin yetiştirdiği paşalar, devlet ve kültür adamları kurmuştur. Yalnız sanırım siz bu soruyu bu kurucular içerisinde bulunan kültür adamlarından bazılarının yeni dönemde nasıl bir değişiklik geçirdiklerini, daha önce yazdıklarını bu yeni dönemde nasıl değiştirdiklerini gözönünde bulundurarak sordunuz. Bu noktada haklısınız. Yahya Kemal değişmemiş milletin, kültürün devamlı/sürekli olduğu görüşünden hareket ederek yeninin geleneğin üzerine kurulması gerektiğini savunmuş ve bunu sonuna kadar da kendisi uygulamıştır. Esasen doğru olan da budur. Nitekim tamamen başka yollara sapanlar bile bir şekilde geleneğe bağlanmaya çalışmışlardır. Daha evvel de söylediğim gibi Yahya Kemal’in zamanında klâsik şiirirmiz ve musikimiz hakkında söyledikleri, tarihimizi yorumu yenden dönülen anlayışlar olmuştur. Denebilir ki Yahya Kemal mesafenin büyük bir açı hâlinde açılmasını önlemiştir.

 

YARDIM: Yahya Kemal’in talebeleri, sevenleri, takipçileri var: Ahmet Hamdi Tanpınar, Nihad Sâmi Banarlı ve diğerleri… Bu çerçevede onun bir ideolog, bir fikir başlatıcısı ve mühim bir düşünce adamı olduğu söylenebilir mi?

 

YETİŞ: Hemen ifade edelim ki o bir fikir adamıdır ama ideolog değildir. Maziye, kültür değerlerimize sahip çıkma konusunda o bir başlatıcıdır. Ama unutmayalım ki onun etkisi suda halkalar gibi dalga dalga yayılmıştır.

 

YARDIM: Yahya Kemal’in (kaba bir benzetmeyle) dünya görüşü bakımından Mehmed Âkif ile Ziya Gökalp arasında durduğunu, ikisine de aynı mesafede olduğunu, ama ikisinden de bir çok şeyi kendisinde topladığını söyleyebilir miyiz?

 

YETİŞ: Bu tür mukayeseler beni rahatsız eder. Her birinin yeri ve değeri farklıdır. Elma bir meyvedir ve güzeldir. Aynı şekilde armut da, portakal da meyvadır. Bir kimsenin elmayı, bir diğerinin armudu daha çok sevmesi kendisi ile alâkalıdır. Elma veya armutla değil.

 

YARDIM: Mâlumunuz 2008 yılı Yahya Kemal’in vefatının 50. yılı. Dolayısıyla önümüzdeki sene içinde bir çok sivil toplum kuruluşu sizin öncülüğünüzde bir araya geldi ve müteaddit toplantılar yapıldı. Bu toplantılarda ne gibi kararlar alındı. Bu çerçevede 2008 yılının “Yahya Kemal Yılı” ilan edilmesi hususunda Kültür ve Turizm Bakanlığı nezdinde bir teşebbüsünüz oldu. Bu gelişmelerden bizi haberdar eder misiniz?

 

YETİŞ: Evet bu 50. yıl dolayısıyla Ramazan Bakkal’ın teşebbüsüyle Yahya Kemal Enstitüsü’nde bir toplantı yapıldı. Kubbealtı Kültür ve Sanat Vakfı, Türkiye Birlik Vakfı, Türk Edebiyatı Vakfı, Türkiye Yazarlar Birliği, Avrasya Vakfı’ndan birer temsilci katıldı. Ayrıca Sait Başer de vardı. Fakat bu sürekli olamadı. Esasen İstanbul Fetih Cemiyeti-Yahya Kemal Enstitüsü 40. yıldönümünde olduğu gibi programlı bir şekilde hazırlıklarını sürdürüyordu.  Bu çerçevede Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Ertuğrul Günay ile görüşmeler oldu ve Sayın Bakanımız konuyu benimsedi ve 2008’i Yahya Kemal yılı ilân ettiler. 1988’de Mehmed Âkif yılı ilân edilmişti.

 

YARDIM: Yahya Kemal için sanıyorum Türkiye’nin dört bir yanında dernekler, vakıflar, belediyeler, okullar, üniversiteler ve muhtelif kurum ve kuruluşlar çeşitli toplantılar, paneller, yarışmalar tertip edecek. Bütün bu faaliyetlerin tek bir çatı altında ve tek elden yürümesi elbette mümkün değil, ama en azından İstanbul’daki kültür kurumlarının faaliyetleri ileride çakışmaması için organize edilemez mi?

 

YETİŞ: Bu son derece güç. Ama bazı çalışmalar var. Sanırım bunlar gerçekleştikçe görülecektir.

 

YARDIM : Yahya Kemal mâlum Üsküplü. Üsküp’te de çeşitli çalışmaların yapılacağını duyduk. Bu konuda tafsilatlı bilgiye sahip değiliz, Yahya Kemal yurtdışında da hatırlanacak elbette. Ama özellikle büyükelçi olarak görev yaptığı ülkelerde ne gibi faaliyetler yapılabilir?

 

YETİŞ : Biliyorsunuz bu bir devlet veya hükümet işidir. Kültür ve Turizm Bakanına verdiğimiz raporda Üsküp var, ama karar Bakanlığındır. Elçilik yaptığı yerler sanki daha zor. İnşallah gerçekleşir

 

YARDIM: 2008 yılı boyunca İstanbul Fetih Cemiyeti’nde “Yahya Kemal Okumaları”nı başlatıyorsunuz. Lütfen bu programdan bahseder misiniz? Ne zaman başlayacak, hangi gün ve saatler arasında sürecek ve bu okumaların muhtevası nasıl olacak? Yani Yahya  Kemal’in bütün eserlerini mi okuyup tahlil edeceksiniz. Yoksa seçeceğiniz bazı metinleri mi ele alacaksınız? Şiirleri mi, nesirleri mi ağırlıkta olacak? Ayrıca bu toplantılar herkese açık olacak mı?

 

YETİŞ: Bu faaliyeti 4 Ocak 2008 Cuma günü saat 16.oo’da İstanbul Fetih Cemiyeti binasında (Yeniçeriler Caddesi Numara 43-Beyazıt) başlattık. Fikir sizden geldi. Bunun şekli nasıl olacak? İlk gün rubâîlerden başladık. Şiir ve nesir metinlerini okuyacağız. Üzerinde konuşacağız. Yahya Kemal dikkatle okunması ve günün şartlarına göre yorumlanması gereken bir şahsiyet. Çünkü o, Hocamız Prof. Dr. Ömer Faruk Akün’ün dediği gibi medeniyetimizin şairidir. Medeniyetimizi, tarihimizi, kültürümüzü anlamak için Yahya Kemal’ı okumalıyız. Ağırlı şiire veya nesre vereceğiz diye bir yol değil, daireler oluşturacağız. Bu konuda tekrara düşmek, bilinenleri tekrarlamak istemiyoruz. Bu toplantılar herkese açık olacaktır. Yahya Kemal, sohbet adamıdır, sohbeti severdi. Bir sohbet geleneği kurmuştu. Onu canlandırmaya çalışacağımızı söylemek istiyorum. Zamanla sürprizlerimiz olacağını söyleyeyim.

 

YARDIM: Yahya Kemal’in vefatının 50. yılı dolayısıyla çalışmalar yapmak isteyen, büyük şairimizi ve münevverimizi gençlere tanıtmak isteyen gönüllü kişi ve kuruluşlara neler tavsiye edersiniz? Özellikle Anadolu’da dar imkânlarla bu faaliyetleri yürütecek olanlar nasıl hareket etmeli?

 

YETİŞ: Bu konuda bir şey söylemek güç. Yahya Kemal’i anlamaya çalışmak ve anlaşılmasını sağlamak belki gaye olmalı. Yolu herkes herhalde kendisi bulacak.

 

YARDIM: Yahya Kemal’in, İstanbul Fetih Cemiyeti bünyesinde kurulan bir müzesi var. Bu müzede şairimizin hangi eşyaları var? 2008 yılında sanıyorum müzeyi ziyaret etmek isteyenler çoğalacaktır. Müze her zaman açık mıdır?

 

YETİŞ: Açık tutmaya çalışacağız.

 

YARDIM: Yahya Kemal’in bugüne kadar kaç eseri yayımlandı? İsimleri nelerdir? Henüz neşredilmemiş eseri var mı acaba? Varsa bunları yayımlamayı düşünüyor musunuz? Şiirlerinin dışında yarım kalmış çalışmaları var mı?

 

YETİŞ: Biliyorsunuz Yahya Kemal’in sağlığında çıkmış hiçbir kitabı yoktu. Bunlar Nihad Sâmi Banarlı, Ekrem Hakkı Ayverdi ve Nermin Suner Pekin’in gayretleri, Nihad Sâmi Banarlı’ya asistanlık yapan Aysel Yüksel, Şeyma Güngör’ün yardımlarıyla bugüne kadar 3’ü şiir, 9’u nesir olmak üzere  12 kitabı çıktı. Emeği geçenlere Türk milleti müteşekkirdir. Biz bunların bilgisayarla dizilen yeni baskılarında asıllarıyla karşılaştırıyoruz. Daha da mükemmelleştirme gayreti içerisindeyiz. Bu vesile ile Yahya Kemal Enstitüsü Arşivini elden geçiriyoruz. Belki yeni bir kitap olmaz ama kitaplar arasında küçük gidiş gelişler olabilir. Belki de bu sırada yeni kitaplar çıkabilir.

 

YARDIM: Yahya Kemal Mecmuası da mühim bir hizmet olarak ilim âlemine sunuldu. Bu mecmua ilk olarak ne zaman çıktı, kaç sayı neşredildi, 2008’de yeni bir sayısını düşünüyor musunuz?

 

YETİŞ: Yahya Kemal Enstitüsü Mecmuası ilk olarak veya ilk sayısı 1959’da Yahya Kemal’in vefatından bir sene sonra çıkmış olup bugüne kadar dört sayı yayımlanmıştır. Bu sene yapılacak millî kongrenin tebliğleri ile beşinci sayıyı çıkarırız sanırım. Dördüncü sayıda 40. yılda yapılan sempozyum tebliğlerinden oluşuyordu.

 

YARDIM: Yahya Kemal’in 2008’de en mütekâmil bir şekilde yâd edilmesi için devlet kuruluşlarına (Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere) ve bu konuda bir gayretin içinde olmak isteyenlere neler tavsiye edersiniz?

 

YETİŞ: Söylediğiniz her iki kuruluşa bu konuda birer rapor sunduk. Müsaadenizle bunları burada açmayayım.

 

YARDIM: Yahya Kemal hakkında önümüzdeki yıl sizin bir eserinizi okuyabilecek miyiz?

 

YETİŞ: Yahya Kemal I-Hayatı 40. yılda çıkmıştı. O zaman kitabın ikincisinin şiirleri olacağını söylemiştim. İnşallah bunu çıkaracağız. Ayrıca Yahya Kemal İçin Yazılanlar kitabının üçüncüsü de yayımlanacaktır.

 

YARDIM: İnternetin gücü tabii büyük. Yahya Kemal için bir internet sitesi kurmayı düşünüyor musunuz?

 

YETİŞ: Bu konudaki çalışmalar tekemmül etmek üzeredir. Bir Yahya Kemal Enstitüsü ve Yahya Kemal Beyatlı sitesi olacak. Esasen www.istanbulfetihcemiyeti.org.tr adresli bir sitemiz var ve orada bir Yahya Kemal bölümü vardır.

 

BİYOGRAFİ: PROF. DR. KÂZIM YETİŞ

1947 yılında Konya'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini aynı ilde tamamladıktan sonra, 1969-1970 öğretim yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne kaydoldu. Mart 1974'de “Sâmiha Ayverdi'nin Eserlerinde Millî Kültür Meseleleri ve Tasavvuf Düşüncesi” adlı mezuniyet tezini vererek mezun oldu. Mayıs 1974'de Adapazarı İmam-Hatip Lisesi edebiyat öğretmenliğine tayin edildi. Aynı yılın Ekim ayında doktora imtihanına girerek doktora öğrencisi oldu. Temmuz 1975'de İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Türkiyat Enstitüsü’ne kütüphane memuru olarak naklen geldi ve bir müddet sonra burada açılan okutmanlık kadrosuna geçti. 1975 ve 1981 yılları arasında Enstitüdeki vazifesinin yanında; bir taraftan da Prof. Dr. Ömer Faruk Akün'ün nezaretinde doktora çalışmalarına devam etti, öbür taraftan İ.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi’nde Türkçe-Kompozisyon, Yüksek Teknik Öğretmen Okulu’nda Edebiyat, Türkçe-Kompozisyon, Yüksek İslâm Enstitüsü’nde İslâmî Türk Edebiyatı ve Türkçe-Kompozisyon dersleri okuttu. Haziran 1981'de İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yeni Türk Edebiyatı Kürsüsü’ne asistan olarak naklen tayin edildi. “Talîm-i Edebiyat'ın Rhètorique ve Edebiyat Nazariyatı Sahasına Getirdiği Yenilikler (c.I-II, XXXIII+893 S.)” adlı doktora tezini Mayıs 1981'de tamamladı ve Kasım 1981'de yapılan doktora imtihanını vererek doktor unvanını kazandı.

Aralık 1983'de, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumuna bağlı Türk Dil Kurumu’nun Bilim Kurulu üyeliğine seçildi. Aynı zamanda Yahya Kemal Enstitüsü üyesidir.

ESERLERİ:

1.  Ahmed Rasim, Matbuat Hatıralarımdan-Muharrir, Şair, Edib, İstanbul 1980, 221 S.

2.  Aydınlar Mehmet Akif'i Anlatıyor, İstanbul 1986

3. Namık Kemal’in Türk Dili ve Edebiyatı Üzerine Görüşleri ve Yazıları, İstanbul 1989, VXII+535 S. ; II. Baskı, İstanbul 1996, 512 S.

4.  İbrahim Necmi Dilmen, Ankara 1989, 117 S. (Kültür Bakanlığı Türk Büyükleri Dizisi)

5.  Mehmet Akif’in Sanat-Edebiyat ve Fikir Dünyasından Çizgiler, Ankara 1992, VI+218 S.

6.  Bir İstanbul Hanımefendisi Sâmiha Ayverdi’den Türkçenin Nakışları, İstanbul 1993, 363 S.

7.  Sâmiha Ayverdi, Hayatı ve Eserleri, Ankara 1993, 208 S. (Kültür Bakanlığı Türk Büyükleri Dizisi)

8.  Edebiyat, Lise I. Dönem, İstanbul 1993 (Prof. Dr. Kemal Yavuz ve Prof. Dr. Necat Birinci ile beraber)

9.  Edebiyat, Lise II. Dönem, İstanbul 1993 (Prof. Dr. Kemal Yavuz ve Prof. Dr. Necat Birinci ile beraber)

10.  Edebiyat, Lise III. Dönem, İstanbul 1993 (Prof. Dr. Kemal Yavuz ve Prof. Dr. Necat Birinci ile beraber)

11. Edebiyat, Lise IV. Dönem, İstanbul 1993 (Prof. Dr. Kemal Yavuz ve Prof. Dr. Necat Birinci ile beraber)

12.  Türk Dili Kompozisyon, Lise I-IV. Dönem, İstanbul 1993 (Prof. Dr. Kemal Yavuz ve Prof. Dr. Necat Birinci ile beraber)

13.  Üniversite Türk Dili ve Kompozisyon Dersleri, İstanbul 1996, (Prof. Dr. Kemal Yavuz ve Prof. Dr. Necat Birinci ile beraber)

14.  Talim-i Edebiyatın Rhétorique ve Edebiyat Nazariyesi Sahasına Getirdiği Yenilikler, c. I, II, İstanbul 1981 (Doktora Tezi), Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, Ankara 1996

15.  Yeni Türk Edebiyatı-Seçme Metinler, İstanbul 1996

16.  Güzel Yazılar-Oğuzdan Bugüne, (Komisyon), Ankara 1996

17.  Güzel Yazılar-Hikâyeler I, II, (Komisyon), Ankara 1996

18.  Güzel Yazılar-Kısa Oyunlar, (Komisyon), Ankara 1996

19.  Güzel Yazılar-Şiirler, (Komisyon), Ankara 1997

20.  Güzel Yazılar-Röportajlar, (Komisyon), Ankara 1997

21.  Güzel Yazılar-Mektuplar, (Komisyon), Ankara 1997

22.  Güzel Yazılar -Gezi-Hatıra, (Komisyon), Ankara 1997

23.  Yahya Kemal-Hayatı-, İstanbul 1998, 209 s.

24.  Yahya Kemal İçin Yazılanlar, C. I, İstanbul 1998, 576 s. ; C. II, İstanbul 2000

25.  Ahmet Midhat Efendi, Karnaval-Vah, Ankara 2000

26.  Ahmet Midhat Efendi, Dünyaya İkinci Geliş, Ankara 2000

27.  Ahmet Midhat Efendi, Acâib-i Âlem, Ankara 2000

28.  Ahmet Midhat Efendi, Gürcü Kızı Yahut İntikam, Ankara 2003

29.  Ahmet Midhat Efendi, Mesâil-i Muğlaka, Ankara 2004

30.  Ahmet Midhat Efendi, Jön Türk, Ankara 2004.

31. Yahya Kemal Enstitüsü Mecmuası IV, İstanbul Fetih Cemiyeti Yahya Kemal Enstitüsü Neşriyatı, İstanbul 2001 (Editörlük)

32.     Samiha Ayverdi’nin Eserlerinde Millî Kültür Meseleleri ve Tasavvuf Düşüncesi, İstanbul 1974, 567s. (Mezuniyet Tezi)

33.     Yenileşme Devri Belâgat Kitaplarında Eski Türk Şiiri, İstanbul 1993, XV+229 s.

34.     Atatürk ve Türk Dili-Atatürk Devri Yazarlarının Türk Dili Hakkındaki Görüşleri (Dergilerden Seçmeler) (Baskıda)

 MAKALELER:

“Başını Vermeyen Şehid Destanı”, Kubbealtı Akademi Mec., y.7, nr.4, Ekim l978

“Bir Mektup Münasebetiyle”, Kubbealtı Akademi Mec., y. 8,nr.2, Nisan l979

“Türkiyat Enstitüsü Kütüphanesindeki Tezlerin Bibliyografyası,I,II”, Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, nr.23, İstanbul 1981, s.265-327; nr.26, İstanbul 1993

 “Cevdet Paşa’nın Belâgat-ı  Osmâniyesi ve Uyandırdığı  Akisler I-III”, Kubbealtı Akademi Mec., nr.1, Ocak 1983, s. 51-64; nr.2, Nisan 1983, s.57-74; y.13, nr.1, Ocak 1984

“Samiha Ayverdi’nin Hayatı ve Eserleri”, Türk  Edebiyatı,  nr.127, Mayıs 1984

“Edebiyat Nazariyesi Sahasında Batıya Açılan İlk Kitap: Mebâni’l-İnşâ”, Mehmet Kaplan’a Armağan, İstanbul 1984

"Mehmet Akif'e Göre Muhayyileyi İşletme ve Konu Bulma Meselesi", Türk Dili, nr.420, Aralık 1986

"Mehmet Akif'in Yabancı Dil ve Edebiyatlarla Türk Dili ve Edebiyatı Hakkındaki Görüşleri I-III", Millî Kültür, nr.55-57, Aralık 1986, Mart 1987, Mayıs 1987

“Türkçenin Aktüel Meseleleri Karşısında M. Fuad Köprülü”, Türk Dili, nr.422, Şubat 1987

“Mehmet Akif'te Batı ve Batı Medeniyeti Meselesi", Türk Dünyası Araştırmaları, Haziran 1987

“Mecmuâ-i Istılahât-ı Resmiyye”, Türk Dili, nr.427, Temmuz 1987

“Mehmet Akif'e Göre Edebî Eserde Plân Meselesi, Türk Yurdu, c.6, Aralık 1987

“Yahya Kemal’in Eserlerinde Dinî Hayatın Tezâhürleri”, Kubbealtı Akademi Mec., y.17, nr.1, Ocak 1988

“Bir Ellinci Yıl", Kubbealtı Akademi Mecmuası, yıl: 17, nr.1, Ocak 1988

“Hafızasını Kaybeden Bir Millet Hür Olamaz”, Türk Edebiyatı, nr.173, Mart 1988

“Münevver Denilen Neleri Bilmeliydi?”, Kubbealtı  Akademi Mec., y.17, nr.2, Nisan 1988

“Tecrübeli Dost”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, nr.17. Mayıs 1988

“Beş Şehir’de Tarihî Muhteva”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, nr.18, Haziran 1988

“Samiha Ayverdi’nin Hayatı ve Bibliyografyası”, Kubbealtı Akademi Mec.,y.17, nr.4, Ekim 1988

“Niçin Hatıra?”, Türk Edebiyatı, nr.180, Ekim 1988

“Yeni Bir İnsan Yeni Bir Edebiyat”, Türk Edebiyatı, nr.182, Aralık 1988

“Türk Gelenekleri Açısından Ziya Gökalp’in Esnaf Teşekkülüne Bakışı, Mehmet Kaplan İçin, Ankara 1988

 “Tanzimat Sonrasında Kullanılan Bazı Yeni Edebî Istılahlar”, Türk Dünyası Araştırmaları, nr.52, Şubat 1988

“Tanzimat Sonrası Belâgat ve Rhétorique Kitaplarında Fransız Rhétorique Kitaplarının Tesirleri”, Türk Dünyası Araştırmaları, nr. 56, Ekim 1988

 “Yenileşme Devri Türk Edebiyatında Millî Rhétorique Meselesi”, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 1985, Ankara 1989

"İki Yıldız Kaydı", Kubbealtı Akademi Mecmuası, yıl: 18, nr.2, Nisan 1989

“Bu Dil Kimindir?”, Kubbealtı Akademi Mec., y.18,nr.2, Nisan 1989

“Üslûpta Yabancılaşma”, Kubbealtı Akademi Mec., y.18, nr.3, Temmuz 1989

“İkinci Meşrutiyet Dönemindeki Belli Başlı Fikir Akımlarının Askerî Hareketlere ve Cepheye Tesiri”, IV.Askerî Tarih Semineri Bildiriler, Genelkurmay Basımevi, Ankara 1989

“Kelimeler…, Kelimeler..”, Tercüman, 13 Mart 1990

“Geçmişten Günümüze Roman ve Türk Dili”, Tercüman, 13 Mart 1990

“Dil ve Kültür”, Tercüman, 19 Mart 1990

“Türk Dilinin Meseleleri ve Namık Kemal”, Tercüman, 1 Mayıs 1990

“Gazetecinin Dili”, Tercüman, 15 Mayıs 1990

“İstanbul Türkçesi”, Tercüman, 23 Mayıs 1990

 “Medeniyet Dili", Tercüman, 28 Mayıs 1990

“Hâlâ mı Tasfiyecilik?", Tercüman, 25 Haziran 1990

“Dilde Yenileşme Bir Tutku mu?", Tercüman, 16 Temmuz 1990

“Zeki Ömer Defne, Dede Korkut Hikayeleri Üzerinde Edebî Sanatlar Bakımından Bir Araştırma” Türk Dili, nr.460, Nisan 1990

“Sözlük Karşısında”, Türk Dili, nr.462, Haziran 1990

“Şeyhin Kerameti Kendisinden Menkûl", Tercüman, 4 Haziran 1990

 “Üslûpta Yabancılaşma”, Türk Dil Kurumu-Ankara 23.11. 1990

 “Atatürk’ün Üslûbu Hakkında Bir Deneme”, Türk Kültürü, nr.343, Kasım 1991

 “Belâgat, Rhétorique ve Edebiyat Nazariyesi Sahasında Türkçe Neşredilmiş Kitapların Açıklamalı Bibliyografyası”, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten l987, Ankara l992

 “Atatürk'ün Ölümünden Sonraki Dil Kurumu Türkçeyi Politik ve İdeolojik Konu Olarak Almıştır", Türk Edebiyatı, Kasım 1992

 “Mütefekkir Mehmet Kaplan”, Türk Dili, nr.493, Ocak 1993

“Abdülhak Hamid’e Yapılan Tenkitler I (Talîm-i Edebiyat çerçevesi), Türk Dili, nr.500, Ağustos 1993

“Samiha Ayverdi Gerçeği", Kubbealtı Akademi Mecmuası, yıl: 22, nr.2-3, Nisan-Temmuz 1993

“Gelecekte Samiha Ayverdi", Türk Edebiyatı, Mayıs 1993

“Millî Eğitimde Alarm", Türk Edebiyatı, nr.237, Temmuz 1993

 “Safiye Erol-Ciğerdelen", Türk Dili, nr.510, Haziran 1994

“Üç Tarihî Romanda İki Motif", Bilge, Yaz 1, Temmuz 1994

“Tarih Boyunca Türk Toplumunda Silâh Kavramı ve Osmanlı İmparatorluğunda Kullanılan Silâhlar, Nejat Eralp", Bilge, Güz 2, Ekim 1994

 “Türk'e Doğru”, Ismayıl Hakkı Baltacıoğlu", Bilge (Nevruz Özel Sayısı,) 1995

"Peygamber Sevgisi", Türk Edebiyatı, nr.256, Şubat 1995

 “Gelenek ve Yenilik”, Türk Edebiyatı, nr.257, Mart 1995

“Edebiyat ve Sevgi”, Türk Edebiyatı, nr.258, Nisan 1995

“Dil ve Edebiyat Münakaşalarında Ahmet Midhat Efendi", Türk Dili, nr.521, Mayıs 1995

 “Osmanlı Belgelerinin Dili-Mübahat S. Kütükoğlu", Yükseköğretim Kurulu Yayınları, 1996 (Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten 1994’ten Ayrı Basım)

 “Bir Araştırma Konusu Olarak Üslûp ve Mehmet Kaplan", Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Zeynep Korkmaz Armağanı, Ankara 1996

 “Necmettin Hacıeminoğlu’nun Ardından", Türk Edebiyatı, nr.274, Ağustos 1996

“Kelime Yapmak-Türetmek Bir Sanat mı?", Türk Dili, nr.540, Ocak 1996

“Bir Taassup Örneği ve II. Abdülhamid", Kubbealtı Akademi Mec. Yıl:25, nr.2,Nisan 1996

 “Türk Dili ve Edebiyatı Dersinin Eğitim ve Öğretimdeki Yeri”, Türk Edebiyatı, nr.288, Ekim 1997

 “Halid Ziya Uşaklıgil’in Bilinmeyen Bir Eseri I,II”; İ.Ü.Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat Dergisi, c..XXVII, XXVIII, İstanbul, 1997, 1998

“Yahya Kemal'in Üsküp'ünde”, Türk Edebiyatı, Şubat 1998

“Halid Ziya Uşaklıgil'in Bilinmeyen Bir Eseri”, TDED, C. XXVII, 1998

“Ciğerdelen'i Yeniden Okurken”, Kubbealtı Akademi Mecmuası, Temmuz 1998

 “Millî Edebiyat Anlayışı”, İlmî Araştırmalar, nr.8, İstanbul 1999, s.247-266.

“XVI. Yüzyılın Başında Yazılmış Bir Kavâid-i Şiiriyye Risalesi”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, c.XXIX, İstanbul 2000

 “Benim Kıbrısım", Türk Edebiyatı, nr.324, Ekim 2000, s.23-24.

“Benim Kıbrısım(2)”, Türk Edebiyatı, yıl.8, nr,326. Aralık 2000

“Tarih içinde Kıbrıs-3”, Türk Edebiyatı, nr.327, Ocak 2001, s.20-21.

 “Ahmet Kabaklı Gerçeği”, Türk Edebiyatı, nr.330, Nisan 2001..

“Şiir ve Retorik”, Hece Dergisi, Yıl:5, nr.53-54-55, Mayıs-Haziran- Temmuz 2001

“Kıbrıs İngilizlere Kiralanıyor”, Türk Edebiyatı, nr.331, Mayıs 2001, s.55-56.

“Magosa'da Vatan Yahut Silistre Temsili”, Türk Edebiyatı, nr.332, Haziran 2001, s.38-40.

 “Kıbıs, Türkiye'nin Şerefidir, Namusudur”, Türk Edebiyatı, nr.333, Temmuz 2001, s.18-20.

“İstanbul Fethinin 500. Yıldönümü Kutlamalarından 550. Yıldönümüne”, I-VI, Kubbealtı Akademi Mecmuası, Yıl:31, nr.3, Temmuz 2002; nr.4, Ekim 2002; Yıl: 32, nr.1, Ocak 2003, nr.2, Nisan 2003, nr.3, Temmuz 2003, nr.4, Ekim 2003

“Yüzyıllar Öncesinden Kül Tigin Sesleniyor”, Orkun, nr.60, Şubat 2003

“Kıbrıs Türkleri Edebiyatında Sosyal ve Siyasî Olaylar”, Türk Dili, nr.614, Şubat 2003

 “Lügat-ı Nâci Ne Dereceye Kadar Muallim Naci’nindir?”, Türk Dili, nr.616, Nisan 2003

 “Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu ile İlgili Üç Romanda Bir Tip”, İstanbul Üniversitei Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat Dergisi, c.XXX, İstanbul 2003, s.591-609

“Devlet Ana’ Romanında Alp-Gazi Tipi”, Sosyoloji Yıllığı-Kitap 10, Kemal Tahir’in 30. Ölüm Yıldönümü Anısına, İstanbul, 2003

“Sâmiha Ayverdi’nin Kültüre ve Güzel Sanatlara Bakışı”, Vefatın 10. Yılında Sâmiha Ayverdi Sempozyum Bildirileri, Ankara 2003, s.121-133

Garibnâmede Akıl, İstanbul Üniversitei Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat Dergisi, c.XXXI, İstanbul 2004, s.357-380

  Ansiklopedi Maddeleri:

 “Yoğurt”, İslâm Ans., cüz:141, İstanbul 1984

   “Ãhenk”, Diyanet İslâm Ansiklopedisi, c.I, İstanbul l988

“Akis”, Diyanet İslâm Ansiklopedisi, c.2, İstanbul 1989

“Asalet”, Diyanet İslâm Ansiklopedisi, c.3, İstanbul 1991

“Türk Romanında Yunus Emre”, Atatürk Kültür Kurumu Yunus Emre Sempozyumu, Ankara 1991

“Ayak”,  Diyanet İslâm Ansiklopedisi, c.4, İstanbul 1991

“Aykaç, Fazıl Ahmet”,  Diyanet İslâm Ansiklopedisi, c.4, İstanbul 1991

“Aylık Ansiklopedi”, Diyanet İslâm Ansiklopedisi, c.4, İstanbul 1991

“Bahariye”, Diyanet İslâm Ansiklopedisi, c.4, İstanbul l991

“Belâgat”, Diyanet İslâm Ansiklopedisi, c.5, İstanbul 1992

“Belâgat-ı Osmaniyye”, Diyanet İslâm Ansiklopedisi, c.5, İstanbul 1992

“Beşiktaş Cemiyyet-i İlmiyyesi”, Diyanet İslâm Ansiklopedisi, c.5, İstanbul 1992

“Beyit”, Diyanet İslâm Ansiklopedisi, c.6, İstanbul 1992

“Cem”, Diyanet İslâm Ansiklopedisi, Fasikül 50, Aralık 1992

“Cezâlet”, Diyanet İslâm Ansiklopedisi,  c.7, İstanbul 1993

“Cinas”, Diyanet İslâm Ansiklopedisi, c.8, İstanbul 1993

“Çınaraltı”, Diyanet İslâm Ansiklopedisi, Fasikül 57, Temmuz 1993

“Destân”, Diyanet İslâm Ansiklopedisi, c.9,  İstanbul 1994

“Yeni Bir Edebiyat Anlayışı”, Osmanlı Devleti’nin 700. Kurluş Yıldönümü Osmanlı, c.9, s.841-847, Ankara, 1999.

 Bildiriler:

 “Namık Kemal’e Göre Belâgat Meselesi”, Kültür Bakanlığı-Millî Kütüphane, Ölümünün 100. Yılında Namık Kemal Sempozyumu, Ankara, 2-4 Aralık 1988

Gökalp’ı Türk Milliyetçiliğine İten Sebepler-Devrin Sanat Anlayışları İçinde Gökalp, 23 Mart 1989, Dicle Üniversitesi –Diyarbakır.

“Tanzimat Karşısındaki Tavırların Tasnifi Konusunda Bir Deneme”, Türk Tarih Kurumu-Tanzimat’ın 150. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu, 31 Ekim-3 Kasım 1989

 “Geçmişten Günümüze Fetih Ruhu”, Türkiye Birlik Vakfı, Çemberlitaş-İstanbul

“II. Meşrutiyet Devrinde Esnaf ve Esnaf Teşekkülü Meselesi”, Türk Kültürüne Hizmet Vakfı, Caferağa Medresesi-İstanbul 8.10.1990

“Türkçenin Bugünkü Meseleleri Açık Oturumunda, Türkçede Yabancı Kelimeler”, Aydınlar Ocağı- Türkiye Diyanet Vakfı Eminönü Şubesi konferans salonu, 29 Aralık 1990-İstanbul

“Türk Romanında Yunus Emre”, Atatürk Kültür Kurumu Yunus Emre Sempozyumu, Ankara 1991

“Edebiyatımızda Yunus Emre ve Tesirleri”, Yunus Emre ve Çağı Paneli, Türk Kültürüne Hizmet Vakfı, AKM Konser Salonu Taksim-İstanbul 1991

“Edebiyat Nazariyesi Kitaplarında Namık Kemal’in Eserlerinin Örnek Olarak Değerlendirilişi”, Doğumunun 150. Yılında Namık Kemal, Ankara 1993

“Kültür Elçileri”, Kubbealtı Kültür ve Sanat Vakfı, konferans, 30.XII.1994, Çarşıkapı-İstanbul

“Ölümünün Ellinci Yılında Halit Ziya Uşaklıgil”, Atatürk Kitaplığı, 20.3.1995

“Halit Ziya Uşaklıgil’in Bilinmeyen Bir Eseri”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Halit Ziya Uşaklıgil’in Ölümünün 50. Yıldönümü Toplantısı-İstanbul 1995

“Belâğat-Edebiyat Nazariyesi Sahasında Bir Mukayeseli Edebiyat Örneği”, Karşılaştırmalı Edebiyat Araştırmaları Sempozyumu, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, 31 Mayıs-02 Haziran 1995-Çanakkale

“Halit Ziya’nin Yeni Bir Eseri”, Ölümünün 50. Yıldönümü Dolayısıyla Halit Ziya’yı Anma Toplantısı, Türk Dil Kurumu, 17 Kasım 1995-Ankara

“Dilin Gelişmesi Açısından Edebî Sanatlar ve Bunların Tasnifi Meselesi" (Uluslararası Türk Dili Kongresi’ne Eylül-Ekim 1988’de Sunuldu), Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 1996

 “Mehmet Kaplan’ın Yaptığı İki Üslûp İncelemesinin Karşılaştırılması”, Vefatının 10. Yıldönümünde Mehmet Kaplan’ı Anma Toplantısı, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 29-30 Ocak 1996-İstanbul

“Dönemin Dil ve Edebiyat Meseleleri Karşısında Köprülü”, Ölümünün 30 Yıldönümünde Prof. Dr. Fuad Köprülüyü Anma Toplantısı, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 18 Haziran 1996-Konya

“Dil-Edebiyat-İnsan”, Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı, 4.4.1997

“Dil ve Edebiyat Dersinin Eğitimdeki Yeri ve Önemi”, Edebiyat Günleri, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ve İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü, 9-12 Haziran 1997 İstanbul

“Namık Kemal'in Dil ve Edebiyat Görüşlerinin Çıkış Noktaları”, Ölümünün 110. Yıldönümünde Namık Kemal Sempozyumu Bildirileri, Gazimagosa, 27-28 Nisan 1998

“Yahya Kemal ve Atatürk”, Ölümünün 40. Yılında Yahya Kemal Sempozyumu, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ve İstanbul Fetih Cemiyeti, 2-4 Kasım 1998, İstanbul.

“Dönemin Olayları İçinde Sâmiha Ayverdi”, İzmir Aydınlar Ocağının Düzenlediği Sempozyum, 6 Mart 1999-İzmir

“Dönemin Olayları İçinde Sâmiha Ayverdi”, Manisa Aydınlar Ocağının Düzenlediği sempozyumda 7 Mart 1999’da tekrarlanmıştır. Manisa

“Lügat-ı Nâci Ne Dereceye Kadar Muallim Naci’nindir?”, Doğu Akdeniz Üniversitesi Uluslar Arası Sözlük Bilimi Sempozyumu, 20-21 Mayıs 1999, Gazimagusa-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.

“Tanzimat’tan Cumhuriyete Gazete Dili”, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Dil Kurumu Başkanlığının düzenlediği “Osmanlı Türk Yazı Dili Bilgi Şöleni, 21-22 Ocak 2000-Ankara

“Türk Dil Devrimi İçinde Özleştiri”, Türk Dil Kurumu 4. Uluslar Arası Türk Dili Kurultayı, 25-29 Eylül 2000-Çeşme

“İstiklâl Marşına Yaklaşımlar”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kurul Odası, 13.03.2001.

“Millî Eğitimde Öğretmen İhtiyacı”, Millî Eğitim ve Alternatif Politikalar Bilgi Şöleni, Gebze Türk Ocakları, 2 Haziran 2001-Gebze

“Garipnâme’de Akıl”, II. Âşık Paşa Bilgi Şöleni, Kırşehir Valiliği, 7-9 Haziran 2001-Kırşehir

  “Dönemindeki Şair ve Yazarlara Çanakkale Savaşlarının Etkisi”, Çanakkale Savaşlarının Türk Entelektüel Hayatına Etkileri Paneli, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi, 23 Mayıs 2002- Çanakkale

“Sâmiha Ayverdi’nin Hatıra-Hikâye Türü Eserlerinin Edebî Yorumu-Edebiyat Geleneğimizdeki Yeri”, Ölümünün Onuncu Yılında Sâmiha Ayverdi Toplantısı-Türk Edebiyatı Vakfı, 19.03.2003-İstanbul

“Sâmiha Ayverdi’nin Kültüre ve Güzel Sanatlara Bakışı”, Vefatın 10. Yılında Sâmiha Ayverdi’nin Hatırasına 3. Bin Yıla Girerken Türk ve Müslüman Dünyasında Sosyo-Kültürel Yapının Yeniden Teşekkülü Sempozyumu- Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı ve Ankara Ticaret Odası, 6-7 Haziran 2003-Ankara; Sempozyum Bildirileri, Ankara 2003 basımı.

“Atatürk Devrinde Dil Öğretimi ile İlgili Görüşler”, Türk Dil Kurumu Bilgi Şöleni, 27 Eylül 2003-Dolmabahçe-İstanbul

“Safiye Erol ve Çölde Biten Rahmet Ağacı”, Kubbealtı Kültür ve Sanat Vakfı, 1 Ekim 2003-İstanbul

“Fethin Edebiyata Yansıması”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 22 Ekim 2003, İstanbul.

“Atatürk Döneminde Türk Dili Tarihi İle İlgili Neşriyat”, Cumhuriyet’in 80. Yılında Dilimiz ve Edebiyatımız başlıklı toplantı-İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi-11 Aralık 2003-İstanbul.”

 

 


Bu haberlerde ilginizi çekebilir!