RÖPORTAJLAR
 • Prof. Dr. Mehmet Aça İle Türk Halk Edebiyatı Üzerine
  Prof. Dr. Mehmet Aça İle Türk Halk Edebiyatı Üzerine
 • Bir Fikir, Dava, Ülkü ve İdeal Adamı İbrahim Metin
  Bir Fikir, Dava, Ülkü ve İdeal Adamı İbrahim Metin
 • Yaşar Çağbayır: “Türkçenin Söz Varlığı Milyonlarcadır”
  Yaşar Çağbayır: “Türkçenin Söz Varlığı Milyonlarcadır”
 • “Merkez Efendi’yi Yazmanın Sevincini Yaşıyorum”
  “Merkez Efendi’yi Yazmanın Sevincini Yaşıyorum”
 • Yusuf Ömürlü ile Mülâkat
  Yusuf Ömürlü ile Mülâkat
 • Dr. Cahit Öney ile Mülakat
  Dr. Cahit Öney ile Mülakat
 • Suad Alkan ile Sanat Merkezli Bir Konuşma
  Suad Alkan ile Sanat Merkezli Bir Konuşma
 • Mehmet Halistin Kukul İle Mülakat
  Mehmet Halistin Kukul İle Mülakat
 • Yardım: “Kedili Hayat, Çok Daha Anlamlı”
  Yardım: “Kedili Hayat, Çok Daha Anlamlı”
 • Yardım: “Kedili hayat, çok daha anlamlı”
  Yardım: “Kedili hayat, çok daha anlamlı”

Hazreti Muhammed’e Mektup
Eklenme Tarihi: 25 Nisan 2021, Pazar 03:06 - Son Güncelleme: 25 Nisan 2021 Pazar, 03:06
Font1 Font2 Font3 Font4Hazreti Muhammed’e Mektup
Nurdane Tuba Şen

 

Elhamdülillahi Rabbi-l Alemin!

Essalatü vessalamü aleyke Ya SEYYİDÜ'L KEVNEYN!

 

Senin nurunla aydınlanmadan önce bu dünya nasıl ki maddi-manevi buhranlar içindeyse Ey Nur-u Dilara, senin gelişinle insanlığın gecesi gündüze, kışı bahara döndü! Sen vahşetin, düşmanlığın, kin ve nefretin azgınlaştığı Akif'in " Sırtlanları geçmişti, beşer yırtıcılıkta / Dişsiz mi bir insan onu kardeşleri yerdi." dediği insani değerlerin tümden öldürüldüğü bir dönemde geldin, geldin ve bir nefhada zulmetleri nura gark ettin. Dünyadaki huzursuzluk ve ızdırabın yegane sebebi; insanlığın seni tanımayışıdır. Halbuki insanlık seni anlamadıkça, hakkıyla sevmedikçe huzura eremeyecek dünya ve ukba mutluluğuna erişemeyecektir.

 

Ya Resulullah bir senin büyüklüğüne, yüceliğine şanına bakıyor bir de kendi acizliğime, zaafıma, zavallılığıma, darlığıma, hiçliğime bakıyor nasıl olacak diyorum. Sana ümmet olmak, senin şefaatine nail olmak, sana muhattap olmak sana seslenmek… Ne yaman çelişki… Ancak sen büyüklüğün kadar lütfunda bulunan, tenezzül eden, teşrif edensin. Hz. Vahşi, İkrime, Ebu Süfyan hiç ummazlarken senin affına, kabulüne mazhar olmadılar mı? Hatta kuru hurma kütüğü evet evet mescidinde senden ayrı kalan bu ayrılıkla inleyen mescidi lerzeye getiren kuru hurma kütüğü de senden şefkat görmedi mi? Cennetle müjdelenmedi mi? Beni de her şeye rağmen kabul edilenlerden, cennetle müjdelenen kütükten, selam olsun kardeşlerime dediklerinden eyle YA RESULULLAH!

 

Sultanım nasıl düşmanlıkları kardeşliğe çevirmiştin. Medine'ye hicret ettiğinde boğaz boğaza kan davalı olan Evs ve Hazreç kabilelerini sulha ve dostluğa kavuşturdun… Ey Allah'ın Rasulü hicretin vardı senin kardeşliğin temellerini attığın. Ensarın muhacire kucak açtığı bir lokma ekmeğini dahi paylaştığı o zorlu hicret günleri… Muhacir ve ensara " İkişer ikişer kardeş olun Allah için." buyurunca meleklerin bile kıskanıp gıpta edecekleri görülmemiş bir kardeşlik tesis etmiştin. Ensar bu emrini alınca muhacir kardeşinin elinden tutmuş onunla aşını, malını, işini, gücünü, zamanını, ilmini, kalbini, gönlünü neyi var neyi yoksa hepsini paylaşmıştı. Zaten bu kardeşliği Mekke'de de Zübeyr İbn Avam ile Abdullah İbn Mesud'u ve diğer sahabileri kardeş yaparak ilan etmiştin. Sen kardeşliğin temeline sevgiyi yerleştirdin ve öyle güçlü sarsılmaz kardeşlikler kurdun ve kurdurdun ki… İşte kardeşlik ve sevgiyi anlattığın mübarek beyanlarından iki kutlu söz:

"Din kardeşini seven kişi ona sevgi ve muhabbetini ihsas edip bildirsin."
"İman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız."

 

Sultanım ne kadar da vefalısın. Mekke'nin fethinden sonra ensar buruk bir sevinç yaşamakta, acaba Rasulullah köyüne, Beytullah'a, Mekke'ye dönecek mi diye. Fakat sen sıkıntıdayken sana kucak açan ensar kardeşlerinden ayrılmayacak, vefayla mukabelede bulunacak, Medine’de kalacaktın. Medine seninle şereflenmeye devam edecekti. Mübarek kabrin Ravza-i Mutahhara değil midir bunun nişanesi Ya Resulullah… O güllerden enfes rahiyan bu dünyanın çirkinliğine; körelmeye yüz tutan, gafil yüreklerimize birer dermandır… İnsanlık senden uzaklaştıkça husumet ve düşmanlığa yakın, kardeşlik ve dostluktan ırak; kin ve nefrete yakın, sevgi ve hoşgörüye ırak; dalalete ve sapkınlığa yakın, hidayet ve sırat-ı müstakime ırak; şirke ve küfre yakın, vahdete ve imana ırak; hüsrana yakın saadete ırak…

 

Her bir sahabe-i kiram Peygamber efendimizi o sultanlar sultanını nefislerinden çok sever, kendilerine en yakın olarak görürlerdi… Araya yüzyıllar, mesafeler kıtalar girse de evet Ya Resulullah biz de seni gökteki yıldızlar misali ashabın gibi nefsimizden ziyade sevmekte ve bizim de başımızı okşadığını ümmetin kabul ettiğini hissetmekteyiz. Bu dünyada seni bir görmüş olamadık, aynı ortamı paylaşıp aynı havayı teneffüs edemedik, göz göze diz dize gelemedik, aynı cemaatte saf-ı evvelde yer alamadık, gönüllere huzur veren sohbetini duyamadık, bir nefer olarak beldeleri ve kalpleri fetheden orduna katılamadık YA HABİBULLAH! Hiç olmazsa ötede seninle olalım, sana komşu olalım, sultanlar sultanı Resulüm! Bir sahabene verdiğin müjde bizimde tesellimizdir. Çünkü sen ne buyurmuşsan haktır. " Kişi sevdiğiyle beraberdir." Gönlümüz sana aç, muhtaç bitap düşmüş ruhumuz sensizlikten bu halde… Ey on sekiz bin alemin Habibi! Senin teşrifinle nur ile gark olan bu dünya yine senin nuruna, gül kokuna hayat düsturlarına hasret…

 

Yaşamın gibi ölümünde güzeldi. Nitekim üstat Necip Fazıl, ölümün sana yakıştığını şu dizeleriyle ne kadar da güzel beyan ediyor, biz aciz ümmetine. " Ölüm güzel şey, budur perde ardından haber. / Hiç güzel olmasaydı ölür müydü Peygamber."

 

Sana milyonlar salat ü selam olsun. Ağaçların yaprakları, denizlerin dalgaları ve kabarcıkları adedince salat ü selam olsun YA HABİBULLAH! Bu salavatlarımız sana olan bağlılığımızdan, iştiyakımızdan, yakınlaşma arzumuzdan; senin Makam-ı Mahmud sahibi oluşundandır Ya Resulullah! Derin özlemlerle senin gün kokularınla bütünleşeceğimiz anı düşünmek her şeye bedel…

 

2012


Bu haberlerde ilginizi çekebilir!