• “Merkez Efendi’yi Yazmanın Sevincini Yaşıyorum”
  “Merkez Efendi’yi Yazmanın Sevincini Yaşıyorum”
 • Yusuf Ömürlü ile Mülâkat
  Yusuf Ömürlü ile Mülâkat
 • Dr. Cahit Öney ile Mülakat
  Dr. Cahit Öney ile Mülakat
 • Suad Alkan ile Sanat Merkezli Bir Konuşma
  Suad Alkan ile Sanat Merkezli Bir Konuşma
 • Mehmet Halistin Kukul İle Mülakat
  Mehmet Halistin Kukul İle Mülakat
 • Yardım: “Kedili Hayat, Çok Daha Anlamlı”
  Yardım: “Kedili Hayat, Çok Daha Anlamlı”
 • Yardım: “Kedili hayat, çok daha anlamlı”
  Yardım: “Kedili hayat, çok daha anlamlı”
 • Turgut Güler ile Mülakat
  Turgut Güler ile Mülakat
 • Yücel Çakmaklı ile Yapılmış Eski Bir Mülâkat
  Yücel Çakmaklı ile Yapılmış Eski Bir Mülâkat
 • Münevver Meriç: “Cem Sultan’ı iyi tanımalıyız”
  Münevver Meriç: “Cem Sultan’ı iyi tanımalıyız”

YAZARLARIMIZ

Necati Kağan Çetin
Necati Kağan Çetin
Eklenme Tarihi: 17 Kasım 2015, Salı 01:17 - Son Güncelleme: 28 Mart 2018 Çarşamba, 23:04
Font1 Font2 Font3 Font4
Büyük Patlama – Kâinatın Yaratılışı

big bang 2
Necati Kağan Çetin 
Her sabah Güneşin doğuşu şaire heyecan verir. Güneş sisteminin intizamı da her gece astronomu heyecanlandırır. Güneşin doğuşunu astronomi açıklıyor; Güneş sistemini ne açıklayacak? Herşeyi izah etmesi gereken kâinatın kendisi muammaların en büyüğüdür ve sürekli bir mucizedir.
                                                                            George Santayana
Bir kısım teorik fizikçiler, kâinatın 15 milyar yıl önce tek noktadan, yoktan yaratıldığını söylerler. 15 milyar yıl önce, zaman, mekân, uzay, enerji ve madde yoktu. Aniden, sınırsız bir kudret ve ilim sahibi bir Yaratan, tek noktadan herşeyi yarattı.
Öyle bir yaratma ki… İlk saniyenin içinde, şu anda kâinatta ve zamanda yer alan her şeyin ilk hali yaratılmıştı.
Bu aşamada madde-antimadde, çiftler halinde yaratılıyor. Karşılaştıkları zaman, gama ışınlarına dönüşüyorlar.
Kâinatın yaratılış emri verildiği andan, yüz binde bir saniye geçince, o ilk noktada sıcaklık trilyonlarca derece… Bu anda karşımızda son derece yoğun bir madde-enerji karışımı var. Neredeyse tamamen enerji denebilecek kıvamda…
Yüzde bir saniye kadar bir süre geçince, sıcaklık 100 milyar dereceye düşüyor. Karşımızda fokur fokur kaynayan bir kozmik çorba var. Bu safhada kâinatın yoğunluğu o kadar fazla ki, nötrino denilen kütlesiz parçacıklar dahi serbest hareket edemiyorlar.
Saniyenin onda biri kadar süre geçince, sıcaklık 30 milyar dereceye iniyor. Şu anda nükleer parçacık oranı, yüzde 62 proton, yüzde 38 nötron durumunda…
Kâinat genişledikçe, sıcaklık ve yoğunluk azalıyor. Bir saniye sonra sıcaklık 10 milyar dereceye iniyor. Yoğunluk azalınca nötronlar ve antinötrinolar seyahat etmeye başlıyorlar. Şu anda oran yüzde 76 proton, yüzde 24 nötron seviyesinde.
Böylece henüz göz açıp kapayıncaya kadar süre geçmeden, kâinatın kaderi belli olmuş, 15 milyar yıl sonra insanın sırlarını çözmeye çalıştığı alemin hammaddesi ortaya çıkmıştır.
14 saniye sonra, kâinatın sıcaklığı 3 milyar derecededir. Parçacıkların yaratılma devri son bulmuştur…

1927 yılında Georges Lamaitre, “Çok eski devirlerde, bütün kâinatın bir araya toplanmış bir maddeden ibaret olduğu”nu söyledi.
İlerleyen dönemlerde, George Gamow ve arkadaşları, bu modelin üzerine “Big Bang Teorisi”ni geliştirdiler.
Edwin Hubble ise Big Bang Teorisi’nin doğruluğunu ispatladı.
Big Bang Teorisi’ne göre, zaman şeridinde ilerledikçe kâinat genişliyorken, aynı zaman şeridinde geriye gittiğimizde, kâinat, tek bir noktaya kadar sıkışıyordu.

Yukarıda çok kısa bir özetini verdiğimiz bu bilgiler, 1980 yılında yayınlanan Ümit Şimşek’e ait “Big Bang – Kâinatın Doğuşu” isimli kitapta yer alıyor.
Big Bang – Büyük Patlama, kâinatın yaratılışına ait sorulara cevap verebilen en güçlü teori  olarak kabul gördü. Şimdi de hâlâ bu alandaki en güçlü teori.
Büyük Patlama Teorisi, yalnızca kâinatın ilk yaratılış anlarını açıklamakla kalmıyor, kâinatı kimin yarattığı sorusuna da ışık tutuyor. Görelim:
Big Bang – Büyük Patlama, sınırsız bir kudret tarafından gerçekleştiriliyor. Çünkü kâinatın yaratılması için çok çok büyük bir kudret gerekiyor. Öyle büyük bir kudret ki, hem uzayı, hem zamanı aynı anda ve hatasız yaratabilsin…
Bu sınırsız kudret, aynı zamanda sınırsız bilgiye de sahip. Çünkü yaratma süreci hatasız olarak devam edip gidiyor. Kâinat, genleşmeye-genişlemeye devam ediyor, zaman ilerlemeye devam ediyor… Her şey mükemmel matematik hesaplarla, sonsuz hikmet sahibi bir Yaratan kontrolünde idare ediliyor.

Şimdi son derece önemli bazı hususlara dikkat çekelim:
Sonsuz kudret ve hikmet sahibi bir Yaratan, kâinatı yarattığına göre… Aynı Yaratan, bir başka alemi de yaratabilir, ahireti de yaratabilir…
Hem bu alemi, hem de ahireti yaratmaya güç yetiren bir Yaratan, kendini tanıtmak için elçiler de gönderir, kitaplar da gönderir…
Dünyayı, ahireti yaratan, elçiler ve kitaplar gönderen bir Allah, yarattığı her şeyin kaydını tutmaya da güç yetirir, melekleri yaratır. Böyle bir Yaratan, her an melekler tarafından tesbih edilir…
Allah, bütün işleri, bir plan dahilinde, bir kader çerçevesinde yapar. Yarattığı her şeye bir ömür takdir eder, her şeyi kaderle yaratır.

Big Bang – Büyük Patlama Teorisi’nin kabul gördüğü bir dünyada, ateizm, materyalizm, nihilizm, tabiatperestlik, maddenin ezeli olduğu düşüncesi, yaşayabilir mi? Tesadüf, başıboşluk sahipsizlik, kendine yer bulabilir mi? Büyük Patlama Teorisi, kendi lisanıyla “Allah!” derken, sahipsiz bir kâinat tasavvuru olur mu? Sahipsiz bir insan tasavvuru mümkün mü? “Büyük Patlama” net olarak Allah’a işaret ederken, Darwin’in Evrim Teorisi kabul edilebilir mi?
Dikkat edin!
Kâinatı yoktan yaratan, sınırsız bilgi ve kudret sahibi bir Sanatkâr’dan söz ediyoruz. İnsanı, en güzel biçimde, “ahsen-i takvim” biçiminde yaratan bir Sanatkâr’dan…
Big Bang – Büyük Patlama Teorisi bir kere kabul edilirse, ortada ne tesadüf kalıyor, ne sahipsizlik, ne de başıboşluk…

Zariyat Suresi’nin 47. ayet meali şöyle der:
“Göğü kudret eliyle bina ettik. Ve onu genişleten de Biziz.”
Kâinatın ilk yaratılış anlarındaki trilyonlarca derece sıcaklığı bir düşünün… Sonra bir de dünyada her mevsim görmeye alıştığımız enfes manzaraları, gurub ve şafak vakitlerini hayal edin… Geceleri semalara inci tanecikleri gibi serpiştirilmiş pırıl pırıl yıldızları seyredin…
Sonra şu ayeti hatırlayın:
“Onlar ayaktayken de, otururken de, yatarken de Allah’ı anarlar ve göklerin ve yerin yaratılışını tefekkür ederler: “Bunları boşuna yaratmadın, ey Rabbimiz! Seni bütün noksanlardan uzak tutarız. Sen de bizi ateş azabından koru.”
 


» YAZARIN DİĞER YAZILARI


BU YAZIYLA İLGİLİ YORUM YAZIN