Yayın İlkeleri

İnternet Bilinci Geliştirme: Bizim Semaver, internet ve teknolojinin doğru kullanılması, en üst düzeyde faydalanılması amacıyla bilgilendirici ve eğitici yayınlar yapar.
Bilgi, Doküman ve Arşiv Kullanımı: Bizim Semaver, aksi sabit olaylarla ilgili haberi düzeltmeyi, gerekirse haber, fotoğraf ve görüntüyü yayından kaldırmayı taahhüt eder.
Çok Seslilik ve Katılımcı Yayıncılık: Bizim Semaver, okuyuculara görüşlerini kamuoyu ile paylaşma fırsatı sunar, farklı görüşleri ve konu ile ilgili tüm bakış açılarını yansıtır.
Eğitici olmak: Bizim Semaver, bilginin evrenselliğine inanır ve toplumun gelişmesi için eğitici yayınlar yapar.
Cevap Hakkına Saygı: Bizim Semaver, iddia ve ithamlara karşı, taraflara cevap hakkını en hızlı ve doğru biçimde kullanma fırsatı sunar.
Önyargısız Yaklaşım: Bizim Semaver, haberin araştırılmasından sunumuna kadar her aşamasında önyargılardan arınmış, saplantısız bir yaklaşım sergiler.
Doğruyu Arama Kaygısı: Bizim Semaver, olayları tüm yönleriyle irdeleyip, kamuoyu algısının doğru şekilde oluşmasını sağlar.
Öncü olmak: Bizim Semaver, kültür-sanat haberciliğinin özündeki sürekli değişim ve gelişim sürecini destekler ve öncülük eder.
Güvenilirlik: Bizim Semaver, kendine duyulan güvenin sorumluluğunu üstlenir ve bu güveni korumak için çalışır.